Kauhavan Pelastakaa Lapset ry:n syyskokous järjestetään 29.10.2020 klo 18.30.

Kokous pidetään etäkokouksena.

Tervetuloa mukaan!

Mikäli haluat osallistu syyskokoukseen, laita sähköpostiimme kauhavanpelastakaalapset@gmail.com

oma sähköpostisoitteesi, yhteystietosi (nimi, osoite ja puhelinnumero) ja jäsennumerosi.

 

KAUHAVAN PELASTAKAA LAPSET RY. KEVÄTKOKOUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika: 29.10.2020

Paikka: Covid -19 viruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi kokous pidetään etäkokouksena.

1§ Kokouksen avaus.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle: Puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2021.

6§ Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät

7§ Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.

8§ Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet.

9§ Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

a) Eväitä Elämälle oppimateriaali- ja harrastustukihakemuksesta päättäminen.

b) Covid -19 ruoka-avustushakemuksesta päättäminen.

11§ Kokouksen päättäminen.