Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Kauhavan Pelastakaa Lapset ry:n hallitus käsittelee Eväitä Elämälle-hakemukset vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät alla olevista ladattavista tiedostoista sekä Pelastakaa Lapset ry:n sivuilta täältä. Toimita hakemus sähköpostissa scannattuna liitetiedostona osoitteella kauhavanpelastakaalapset@gmail.com tai postitse Kauhavan Pelastakaa Lapset ry.,  Tiina Hemminki, 62200 Kauhava. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.12., että ne käsitellään tammikuun aikana ja 31.7, että ne käsitellään elokuun aikana.