Kauhavan Pelastakaa Lapset ry:n kevätkokous järjestetään 26.5.2020 klo 19.00.

Kokous pidetään etäkokouksena.

Tervetuloa mukaan!

Mikäli haluat osallistu kevätkokoukseen, laita sähköpostiimme kauhavanpelastakaalapset@gmail.com

oma sähköpostisoitteesi, yhteystietosi (nimi, osoite ja puhelinnumero) ja jäsennumerosi.

 

KAUHAVAN PELASTAKAA LAPSET RY. KEVÄTKOKOUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika: 26.5.2020

Paikka: Covid -19 viruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi kokous pidetään etäkokouksena.

1§ Kokouksen avaus.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle: Puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5§ Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta.

8§ Valitaan edustajat liiton kokouksiin.

9§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ Kokouksen päättäminen.